Privacy Statement

Tickable verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit privacybeleid is ook vastgelegd in onze algemene voorwaarden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tickable verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van onze diensten en/of wanneer je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We maken onderscheid tussen gegevens van Organisatoren (partijen die evenementen organiseren en de kaartverkoop opzetten) en Bezoekers (consumenten die kaartjes kopen). Zie onze algemene voorwaarden voor de definitie van deze termen.

Vanuit het perspectief van de Bezoeker is de Organisator, volgens de AVG, de verwerkingsverantwoordelijke, terwijl Tickable de verwerker is die op verzoek van de Organisator diensten uitvoert. De Organisator is primair verantwoordelijk en het aanspreekpunt voor de verwerking van persoonsgegevens van Bezoekers. Persoonsgegevens van Bezoekers die wij verwerken zijn onder andere:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Aanvullende gegevens die expliciet door de Organisator kunnen worden gevraagd

Voor de persoonsgegevens van Organisatoren is Tickable de verwerkingsverantwoordelijke. De persoonsgegevens van Organisatoren die wij verwerken zijn onder andere:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Bankgegevens

Wij slaan deze gegevens op in een Europees datacentrum (Duitsland).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en diensten zijn niet gericht op het verzamelen van gegevens van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. We adviseren ouders betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat gegevens van kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige zonder toestemming, neem dan contact met ons op via [email protected], dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Doel en grondslag van de gegevensverwerking

Tickable verwerkt persoonsgegevens van Bezoekers voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van jouw bestelling
 • Het mogelijk maken van contact met jou indien dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening
 • Het afleveren van goederen en diensten

Tickable verwerkt persoonsgegevens van Organisatoren voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren en afhandelen van onze ticketservice
 • Het mogelijk maken van contact met jou indien dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening
 • Het uitvoeren van betalingen aan jou
 • Het afleveren van goederen

De gerechtvaardigde grondslag voor deze gegevensverwerking is dat deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Bezoeker en Organisator.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tickable neemt geen besluiten met aanzienlijke gevolgen voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dit betreft beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of systemen zonder tussenkomst van een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tickable).

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Tickable bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor deze gegevens zijn verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens:

Gegevens van Bezoekers: 1 jaar na afloop van het betreffende evenement, voor afhandeling en informatievoorziening richting de Organisator. Gegevens van Organisatoren: 10 jaar na afloop van het laatste evenement, voor financiële administratie en verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tickable verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We sluiten bewerkersovereenkomsten met bedrijven die jouw gegevens namens ons verwerken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Wij gebruiken Stripe voor betalingen, analyses en andere zakelijke diensten. Stripe verzamelt identificerende informatie over de apparaten die verbinding maken met haar diensten. Stripe gebruikt deze informatie om haar diensten aan ons te leveren en te verbeteren, inclusief voor fraudeopsporing. Je kunt meer te weten komen over Stripe en haar privacybeleid lezen op https://stripe.com/privacy.

Cookies en vergelijkbare technieken

Tickable maakt gebruik van technische en functionele cookies, evenals analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Daarnaast stellen ze ons in staat om onze website te optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door de instellingen van jouw internetbrowser aan te passen. Ook kun je alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Toegang, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kun je jouw toestemming voor gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als Bezoeker kun je contact opnemen met de Organisator als verwerkingsverantwoordelijke voor jouw gegevens.

Als Organisator kun je een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indienen via info@tickable.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit doen we ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging van persoonsgegevens

Tickable neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als je denkt dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected].